Tertitten - Urskog-Hølandsbanen

En smalsporet museumsjernbane, der togene tøffer avsted gjennom åker og eng i jernbanevogner fra 1890-tallet, bak et ordentlig damplokomotiv!

Top